ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ , ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ

ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ , ਮੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹਾ , ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਲੇਸ਼ ( ਲੜਾਈ ) ਰੇਨ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈ ਆਹ ਸਾਰੀ ਗਾਲ ਗੁਰੂ ਲਾਕ੍ਸ੍ਮੀ ਨਾਰਾਯਣ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਸੀ , ਉਨਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਏ ਦਸੇ ਫੇਰ ਮੈ ਓਹਨਾ ਉਪਾਏ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ , ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ – ਦੇਖਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਬੁਹਤ ਹੀ ਵਾਦੀਆ ਹੋ ਗਆ , ਮੈ ਗੁਰੂ ਲਾਕ੍ਸ੍ਮੀ ਨਾਰਾਯਣ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਜੀ ਤੋ ਬੁਹਤ ਖੁਸ਼ ਹਾ, ਮੈ ਉਨਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾ……..

About the Author

Leave a Reply

*